Read

Publisher: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká

Category: Technické předměty

Release date: 2024

Book size: 100,69 MB

Last update: 10. 4. 2024

Book format: mBook

Elektronické přístroje

Author:
Vladimír Novotný

Tato učebnice je určena zejména žákům třetího ročníku středních elektrotechnických škol, např. oborům Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Mechanik elektrotechnik nebo podobným oborům.Učebnice seznamuje se základními principy elektronických měřicích přístrojů, metodami měření různých hodnot střídavých veličin, principem měření jak analogových, tak digitálních osciloskopů. Dále navazuje na látku z předmětu elektronika, kde upevňuje a doplňuje znalosti z oblasti různých typů generátorů a vysvětluje principy metod měření kmitočtů. V poslední výkladové části učebnice seznamuje s principy a konkrétním zapojením různých druhů snímačů pro měření neelektrických veličin.V učebnici naleznete odborný text, doplněný o obrázky, schémata apod. Každá z jednotlivých kapitol je následně zakončena textem, poskytujícím zpětnou vazbu k ověření si získaných znalostí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms