Číst ukázku Koupit za 220 Kč

Kategorie: Technické předměty

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 142.65 MB

Automatizace pro střední školy

Autor:
Kategorie:
Technické předměty

Hromadné objednávky žáků (nad počet 10 ks) nám sdělte předem s připojeným seznamem e-mailových adres na info@publi.cz. Hromadné licence se prodávají po 200,- Kč /licenci.

Do rukou se Vám dostala e-učebnice „Automatizace“ pro střední odborné školy technického zaměření ČR.
Úkolem učebnice je podat srozumitelnou formou základy teorie automatizace, poukázat řešenými příklady na aplikační možnosti s využitím současných prostředků automatizace.
Výběr a členění kapitol byl stanoven na základě zkušeností a poskytuje informace v rámci nejen automatizace ale i mechatroniky. Věnujeme se automatickému ovládání a řízení, popisu soustav, regulátorům, snímačům, řídícím systémům a základům robotiky. Nemáme ambice, a ani není v silách autorského kolektivu, zobrazit všechny znalosti z automatizace a příbuzných oborů vhodných pro střední školy. V textech jsou interaktivní odkazy na doplňující informace.
Nespornou výhodou našeho učebního materiálu je jeho interaktivita v rámci doplňujících testů se zpětnými odkazy na teoretické základy. E-učebnici průběžně inovujeme autorským kolektivem. Obohacujeme knihu o ukázky videí, odkazy na dodavatele automatizační techniky a automatizačních prostředků a hlavně o řešené laboratorní úlohy s návaznosti na předem uvedenou teorii. Závěrem uvádíme nabídky práce pro absolventy středních odborných technických škol od významných firmem působících v oblasti automatizace.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy