Automatizace pro střední školy
Číst ukázku Koupit za 220 Kč

Vydavatel: Code Creator s. r. o.

Kategorie: Technické předměty

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 142,65 MB

ISBN: 978-80-88246-39-8

Poslední aktualizace: 3. 10. 2018

Formát knihy: mKniha

Automatizace pro střední školy

Autor:
Miroslav Žilka a kolektiv

Hromadné objednávky žáků (nad počet 10 ks) nám sdělte předem s připojeným seznamem e-mailových adres na mknihy@publi.cz. Hromadné licence se prodávají po 200,- Kč /licenci. Do rukou se Vám dostala e-učebnice „Automatizace“ pro střední odborné školy technického zaměření ČR. Úkolem učebnice je podat srozumitelnou formou základy teorie automatizace, poukázat řešenými příklady na aplikační možnosti s využitím současných prostředků automatizace. Výběr a členění kapitol byl stanoven na základě zkušeností a poskytuje informace v rámci nejen automatizace ale i mechatroniky. Věnujeme se automatickému ovládání a řízení, popisu soustav, regulátorům, snímačům, řídícím systémům a základům robotiky. Nemáme ambice, a ani není v silách autorského kolektivu, zobrazit všechny znalosti z automatizace a příbuzných oborů vhodných pro střední školy. V textech jsou interaktivní odkazy na doplňující informace. Nespornou výhodou našeho učebního materiálu je jeho interaktivita v rámci doplňujících testů se zpětnými odkazy na teoretické základy. E-učebnici průběžně inovujeme autorským kolektivem. Obohacujeme knihu o ukázky videí, odkazy na dodavatele automatizační techniky a automatizačních prostředků a hlavně o řešené laboratorní úlohy s návaznosti na předem uvedenou teorii. Závěrem uvádíme nabídky práce pro absolventy středních odborných technických škol od významných firmem působících v oblasti automatizace.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.