Vydavatel: Nakladatelství Oeconomica

Kategorie: Technické předměty

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 9.48 MB

Textový procesor Microsoft Word 2016

Autor:
Topolová, Kubálek, Kubálková
Kategorie:
Technické předměty

Publikace obsahuje výklad práce s textovým editorem Word verze 2016 prostřednictvím případové studie fiktivní firmy Encián. V publikaci je popsána většina funkcí Wordu. Je určena především pro studenty manažerské informatiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy