Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 140.15 MB

Gymnastická příprava

Autor:
Mgr. Lenka Svobodová
Kategorie:
Sport

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí motoricko-funkční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu. Předmět zahrnuje oblast rozvoje reaktibility, zpevňovací přípravy, silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy a rozvoje kloubní pohyblivosti. Cílem vytvořeného studijního materiálu je také pochopení prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (tyč, švihadlo, overball, teraband, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny) a schopnost aplikace terminologických výrazů. Gymnastická příprava je stavebním kamenem mnoha sportovních disciplín.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy