Rytmická gymnastika a tance

Autor:
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2014
Velikost knihy:
173 MB
Poslední aktualizace:
28.11.2018
ISBN:
978-80-88246-03-9

Předložený materiál obsahuje základní definice a pojmy z oblasti hudebně-pohybové nauky (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika). Jsou zde popsány a v krátkých videonahrávkách zobrazeny základní prvky cvičení bez náčiní, taneční kroky, skoky, obraty. Teoreticky jsou zde definovány jednotlivé druhy tanců – tance lidové, country, moderní tance, street dance. Studentům může sloužit tento materiál jako inspirace pro zápočtové požadavky k předmětu Rytmická gymnastika a tance, ale i k předmětům dalším, s nimiž se dále setkají. Stěžejní jsou zejména kapitoly Hudebně pohybová teorie a Příklady jednoduchých praktických cvičení.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile