Didaktika basketbalu a volejbalu

Autor:
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., PaedDr. Jaroslav Šamšula
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2014
Velikost knihy:
775,5 MB
Poslední aktualizace:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-16-9

V těchto učebních textech a didaktických videoukázkách je kladen důraz na systematické, jednoduché a především srozumitelné objasnění základních priorit, zásad a zákonitostí při nácviku herních činností jednotlivce v basketbalu, či volejbalu. Učební texty představují základní teoretické a praktické informace pro úspěšné a kvalitní vzdělávání budoucích učitelských odborníků v basketbalu a volejbalu. Cílem předmětu Didaktika basketbalu a volejbalu je představit a vytvořit správné zásady ve vyučovacím procesu při výuce těchto sportovních her. Především pak pomoci zdokonalit vyučovací pokusy jednotlivých studentů s cílem dodržet základní didaktické principy, se zaměřením na využívání metodicko — organizačních forem. Součástí předmětu je porozumění činnosti rozhodčího v utkání.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS